Subiect Tip 3 - Analiza Matematica (2)

Limite de functii (2) - teorie si probleme

Limite de functii (2) - teorie si probleme

Asimptote (2) - teorie si probleme

Asimptote (2) - teorie si probleme

Continuitate - teorie si probleme

Continuitate - teorie si probleme

Functii derivabile - teorie si probleme

Functii derivabile - teorie si probleme

Functii derivate - teorie

Functii derivate - teorie

Monotonie si puncte de extrem - teorie si probleme

Monotonie si puncte de extrem - teorie si probleme

Convexitate, concavitate, puncte de inflexiune - teorie si probleme

Convexitate, concavitate, puncte de inflexiune - teorie si probleme

Primitive - teorie si probleme

Primitive - teorie si probleme

Calculul primitivelor - teorie si probleme

Calculul primitivelor - teorie si probleme

Integrarea prin parti - teorie si probleme

Integrarea prin parti - teorie si probleme

Schimbare de variabila - teorie si probleme

Schimbare de variabila - teorie si probleme

Integrale definite - teorie si problemele

Integrale definite - teorie si problemele

Aplicatii ale integralei - teorie si probleme

Aplicatii ale integralei - teorie si probleme